Miscellaneous news, February 2021
Corona pandemin - Sveriges dödstal bland Europas lägsta: De flesta länder i Europa har drabbats betydligt hårdare av pandemin än Sverige, enligt en färsk sammanställning av överdödligheten. -Ungefär två tredjedelar av länderna i Europa har en betydligt högre över-
dödlighet än Sverige. Men i Norden är Sverige fortfarande i särklass högst, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker vid Stockholms universitet.Överdödligheten har räknats ut genom att jämföra hur många som har dött under 2020 jämfört med snittet för 2016-2019. Siffrorna kommer från Eurostat och Statistiska centralbyrån. (Svt text February 19, 2021
 
 
Visit Ghana
Ghana is increasingly becoming a major tourist destination in the sub region. Click here to see some of the attractions on offer...

Home | Union News | Union Projects | Ghana Info | Sports | Archives | About Us
©2006-2021 Ghana Union, Stor-Stockholm. Please contact the Webmaster