Miscellaneous news, February 2021
Covid Sverige - 56 dödsfall och 6 781 nysmittade: 56 nya dödsfall med covid-19 har registrerats sedan i går. Därmed uppgår det totala antalet avlidna till 13 228 sedan pandemin startade, enligt Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt har 732 070 personer bekräftats smittade av covid-19. Det är en ökning med 6 781 nya fall sedan i går. Hittills har 1 223 422 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till vaccinationsregistret. 861 525 har har fått minst en dos, motsvarande 10,5 proc av den vuxna befolkningen. (Svt text March 17, 2021)
 
Corona pandemin - Sveriges dödstal bland Europas lägsta: De flesta länder i Europa har drabbats betydligt hårdare av pandemin än Sverige, enligt en färsk sammanställning av överdödligheten. -Ungefär två tredjedelar av länderna i Europa har en betydligt högre över-
dödlighet än Sverige. Men i Norden är Sverige fortfarande i särklass högst, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker vid Stockholms universitet.Överdödligheten har räknats ut genom att jämföra hur många som har dött under 2020 jämfört med snittet för 2016-2019. Siffrorna kommer från Eurostat och Statistiska centralbyrån. (Svt text February 19, 2021
 
 
Visit Ghana
Ghana is increasingly becoming a major tourist destination in the sub region. Click here to see some of the attractions on offer...

Home | Union News | Union Projects | Ghana Info | Sports | Archives | About Us
©2006-2021 Ghana Union, Stor-Stockholm. Please contact the Webmaster