Miscellaneous news, July 2020
Svenska universitet rankas högt: Tre svenska universitet kvalar in bland de 100 bästa i en färsk rankning av världens universitet. Karolinska institutet hamnar högst av de svenska lärosätena, med plats 45 på listan Academic Ranking of World Universities (ARWU), men har backat sju platser sedan i fjol. Stockholms universitet får i årets lista plats 69, en förbättring jämfört med förra årets plats 73. Uppsala universitet landar på plats 77 jämfört med förra årets plats 62. Amerikanska universiteten Harvard och Stanford är etta respektive tvåa på listan. (SVT teletext 200817)
 
Fler testas - allt färre smittade: Antalet nyupptäckta smittofall i Sve rige fortsätter att minska samtidigt som allt fler testas. Förra veckan rapporterades 2 789 fall, en minskning med över 40 proc från veckan före. Allt fler covidfall är också lindriga, framgår det av Folkhälsomyndighetens veckorapport. 81 801 tester analyserades, och bara 3,4 procent av dem visade på en pågående infektion. Veckan före var andelen 6,2 procent. Antalet analyse rade tester är ett nytt veckorekord under pandemin, men fortfarande en bra bit från målet på 100 000 per vecka. (SVT text)
 
Covid-19 deaths in Sweden - every third person who died of Covid-19 died alone: It is said that nearly 50 per cent of Swedes live alone. One of the grim effects of this was brought home by figures released from the Swedish Palliative Register. According to the register, every third person who died of covid-19 in Sweden died alone. 34% of those who passed away died without another person in the room. Often, the person at the patient’s side at the moment of death is the hospital staff. Only one in five had a close relative present in the room when they died. The statistics are based on 2,882 reported deaths of people who had an ongoing Covid-19 infection, a suspected infection or who had suffered from the infection. (SVT teletext)
 
Allt fler vill ha färre asylsökande: En växande majoritet vill att Sverige minskar asylmottagandet, enligt en mätning som Novus har gjort för SVT. 63 procent svarade att Sverige bör ta emot färre asylsökande än 2019, då 22 000 sökte asyl. Förra gången frågan ställdes, 2018, var det 56 procent som ville minska mottagningen. Andelen som vill ta emot fler asylsökande har samtidigt minskat från 12 till 8 procent. Förändringarna är statistiskt signifikanta enligt Novus. 19 proc svarade "lika många som idag". Drygt 1 000 personer tillfrågades. Starkt stöd för volymmål. En majoritet av väljarna vill att Sverige inför en gräns för hur många asylsökande som ska tas emot varje år, enligt Novus undersökning för SVT. 28 procent svarade att gränsen bör ligga vid 10 000 per år och 8 procent satte gränsen vid 20 000. 16 procent svarade att inte en enda bör tas emot. 7 procent valde mer generösa volymmål. 11 procent sade helt nej till en övre gräns, medan 29 proc svarade "vet ej". Frågan är en av de mest kontroversiella i partiernas förhandlingar om migrationspolitiken. (SVT textv)
 
Visit Ghana
Ghana is increasingly becoming a major tourist destination in the sub region. Click here to see some of the attractions on offer...

Home | Union News | Union Projects | Ghana Info | Sports | Archives | About Us
©2006-2020 Ghana Union, Stor-Stockholm. Please contact the Webmaster