Miscellaneous news, February 20189
Sabuni lyfts fram som ny L-ledare: Nyamko Sabuni har ett starkt internt stöd för att efterträda Jan Björklund som partiledare i Liberalerna. SVT Nyheter har ringt runt till alla ordförande i L:s länsförbund. Av de 18 som svarade lyfte fem fram Sabuni. Cecilia Malmström, som sagt att hon lämnar politiken, lyftes fram av två. Sabuni var riksdagsledamot 2002-2006. Hon har varit integrationsminister, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. I dag arbetar hon som hållbarhetskonsult. Även om Sabuni var det namn som nämndes oftast, vill de flesta hålla sina favoriter hemliga. Enligt SVT:s politiske kommentator Mats Knutsons källor är Sabuni intresserad av jobbet som L-ledare. Under onsdagen meddelade Jan Björklund att han inte vill bli omvald som
partiledare på L:s landsmöte i höst. Han sade att efterträdaren bör stöjda uppgörelsen mellan L, C, S och MP. (SVT text)
 
From our Archives: The July-October 1994 issue of the then union newsletter, The Ghanaian Conscience, carried three items in the Children's Corner from three of our kids. There were two drawings. One was by Kpormone Afua Buame, 6 years, and in Klass 1D at Svenshögskolan in Lund and another by Jiani, 5 years, who was then with his father, a Ghanaian, working in Phonm Pehn, Cambodia. Niimatha Suberu, who was then 10, also sent a story about Madicken och Lisabet. This was 24 years ago. All the three girls are now grown up and on their own. Afua Buame returned to Ghana with her parents and now works in the ICT industry in Ghana. Jiani also returned to Ghana, earned a degree in Business Administration and qualified as an ACCA accountant. She is now in the USA with her husband pursuing a Masters in Design and an MBA. Own own Nimatha also earned a degree in Business Administration in the US and now works in Stockholm. Click on the image to the right to see the full page from 24 years ago. Read it here...
 
 
Visit Ghana
Ghana is increasingly becoming a major tourist destination in the sub region. Click here to see some of the attractions on offer...

Home | Union News | Union Projects | Ghana Info | Sports | Archives | About Us
©2006-2019 Ghana Union, Stor-Stockholm. Please contact the Webmaster