PROJEKTETS RESULTAT

Föreningen hade planeringsmöten för integrationsprojektet den 28:e januari och den 25 mars på Nybohovsskolan i Liljeholmen. Den 21 april hade föreningen en föreläsning och diskussion ledda av Jonathan Alexander från Sverige Sydafrika Föreningen. Den 19 maj var det ett planeringsmöte där det  beslutades att Ghana Unions kulturgrupp Agoroma  och fyra andra grupper skall vara med och ordna kulturdagen den 16 juni på Eggeby Gård på Järva Fältet.

Dessa fyra grupper var Bromma Folkdans Gyllene som är en helsvensk grupp, Clementinas Hedzole som består av en blandning av Svenskar och Afrikaner, Nsako Dancers från Uganda och GaDangbe från Ghana.  Föreningen beslutade också att olika aktörer som Afrosvenskarna i Stockholm, Centrum Mot Rasism, Sveriges Unga Muslimer och studierektor på Kista folkhögskola skulle bjudas in att hålla tal om integration som en del av programmet på kulturdagen.

Budskapet för den 16 juni var att medverka till en afrikansk kulturdag för integration, gemenskap o glädje! En chans till fördjupade kontakter mellan olika kulturer. Vi uppmanade publikenatt ta med sig mat,dryck och filt och att samlas  utanför Eggeby Gård på Järva fältet  för en stor picnic på gräset. Vi bjöd på underhållning i form av musik och dans i  integrationens tecken. Hade det blivit regn så skulle vi ha varit inomhus på Eggeby Gård.

Ordförande i Centrum mot rasism Hewan Temesghen pratade om att vara tillsammans och för integration och om att inte göra skillnad på folk och folk, Abdul Kader Habib,studierektor i Kista folkhögskola samt Barlin Nuurordförande i Sveriges Unga Muslimer lyfte också fram människors lika värde och varnade för att Islamofobi är farligt för samhället.

Afrosvenskarna i Stockholmplanerade en picknick för sina medlemmar och stod för maten men något att dricka fick alla ta med sig själv. Solen  lyfte  stämningen  till topp medan grupperna uppträdde. Det var lätt att mingla med varandra på fältet. Det kom barn, ungdomar och äldre personer bland afrikaner och svenskar. Uppskattningsvis 300 personer deltog i kulturdagen.

 

SLUTSATSER OCH ANALYS
 Syfte och måluppfyllelse

De ovan beskrivna aktiviteterna lade fokus vid att bidra till att överbrygga klyftan mellan invandrare med afrikanskt ursprung och andra boende i Sverige, det vill säga integration. Vi anser att vi har nått vårt syfte och våra mål. Vi lyckades uppmärksamma och visa uppskattning för möjligheten till ett  möte mellan personer med afrikanskt och svenskt ursprung .  Vi kunde frigöra och ta tillvara den enorma kraft som finns i de ghananska kulturella och sociala rollerna.

Vi fann nya vägar att fördjupa och utveckla olika kulturgrupper och personer i ett gemensamt arbete för att skapa en kulturhelg och även att nå en bred allmänhet med ett antirasistiskt budskap: att kulturgrupperna tillsammans har skapat något fint. Vi engagerade människor i dialog och därigenom utbyttes idéer med andra kulturer i frågor som rör kvinnor, barn och män i samhället.

Resurser
De finansiella resurserna som vi förfogade över kom att visa sig vara otillräckliga för att utföra alla delar av arbetet. Vi kunde inte genomföra alla kulturuppträdanden som vi hade planerad på grund av kostnaderna. Ändå gjorde föreningen en förlust.
Kulturförvaltningens anslag för projektet var för litet, bara en femtedel av vad vi ursprungligen ansökte om. Hur som helst lyckades vi improvisera och bjuda in andra föreningar för en picknick medgrill utomhus. Det var ett bra tillfälle att främja integration och uppfylla projektets mål. Kulturgruppernahade också med sig sina anhängare som var uppfyllda av att lyssna och dansa på denna soliga dag. Arrangemangen lyckades tack vare människornas välvilja gentemot projektets syfte.

Verksamhetens framtid
Vi tycker att det var ett bra sätt att uppmärksamma och främja integration inom vår förening och samhället. Vi vill tacka Kulturförvaltningen för att ni beviljade Ghana Union 20 000 kr till integrations projektet.
 
Den ekonomisk redovisningen
Lokalhyra (möten) + Eggeby Gård                     5.100
Förtäring                                                            900
Ljud och ljus tekniker                                       2.500
Arvode Kultur uppträdande                               8.000
Bilder för arkivering                                         1.200
Tryckning och kopiering                                    1.000
Administration                                                 1.500
Dokumentation och Rapport                              2.500
                                                                   22.700

 

 
Visit Ghana
Ghana is increasingly becoming a major tourist destination in the sub region. Click here to see some of the attractions on offer...

Home | Union News | Union Projects | Ghana Info | Sports | Archives | About Us
©2006-2017 Ghana Union, Stor-Stockholm. Please contact the Webmaster